Års­redovisning

Här kan du ladda hem årsredovisningar för Persson Invest-koncernen.


Årsredovisning 2022

Vår nya vindkraftpark driftsattes och bidrar nu till Sveriges energiförsörjning. Osäkra tider med stigande räntor och inflation har medfört minskad efterfrågan av trävaror och kriget i Ukraina har inneburit fortsatt långa leveranstider för fordon. Trots allt gör vi ett gott resultat.

Årsredovisning 2021

En extremt stor efterfrågan på hyvlade och sågade trävaror har gynnat både Valbo Trä och vårt delägda sågverk i Gällö. Som en följd av långa leveranstider på nya fordon har försäljningen av begagnade personbilar och lastbilar ökat kraftigt. Sammantaget gör vi ett rekordresultat. 


Årsredovisning 2020

Pandemins första våg kom som en chock och skapade oro och ovisshet i framförallt fordonsbranschen. Efter hård kamp med att hålla kostnaderna nere och oväntat kraftig återhämtning efter sommaren, åstadkom vi även i coronans år ett mycket bra resultat. 

 


Årsredovisningar
Bjorn Rentzhog, VD och Koncernchef Persson Invest

Björn Rentzhog

VD och Koncernchef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB