Skog

Persson Invest förvaltar egen skog i Jämtland och har en mindre ägarandel i Bergvik Skog.


Persson Invest Skog

Persson Invest Skog

Persson Invest Skog förvaltar det skogsinnehav som grundaren Sven O. Persson började bygga upp redan på 1920-talet. I dag består det av cirka 140 000 hektar som är viktiga för för­sörjningen av råvara till Persson Invests träindustrier. 

Skog

Henrik Mårtensson

VD / Skogschef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB