Hyvleri

Sedan 2012 har Persson Invest samlat sina hyvlerier i bolaget Valbo Trä. Det hälftenägda sågverket i Gällö är länken i träförädlingskedjan från egna skogar till byggvaruhandeln.


Valbo Trä

Valbo Trä

Valbo trä är samlingsnamn för hyvlerierna i Edsbyn, Skutskär och Valbo. Vi är cirka 130 medarbetare som levererar 270 000 kubikmeter hyvlade trävaror till industrier och byggvaruhandeln. 


Gällö Timber

Gällö Timber

Ett sågverk i Gällö i Jämtland med cirka 80 anställda och en produktion på över 300 000 kubikmeter sågade trävaror. SCA och Persson Invest äger sågverket med hälften var. 

Hyvleri
Maria Rylander, VD Valbo Trä AB

Maria Rylander

VD Valbo Trä

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB