Träförädling

Sedan 2012 har Persson Invest samlat sina hyvlerier i bolaget Valbo Trä. Det hälftenägda sågverket i Gällö är länken i träförädlingskedjan från egna skogar till byggvaruhandeln.


Valbo Trä

Valbo Trä

Valbo trä är samlingsnamn för hyvlerierna i Edsbyn, Skutskär och Valbo. Vi är cirka 150 medarbetare som levererar 250 000 kubikmeter hyvlade trävaror till industrier och byggvaruhandeln. 

Hyvleri
Maria Rylander, VD Valbo Trä AB

Maria Rylander

VD Valbo Trä

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB