Förnybar energi

Persson Invest äger och utvecklar vindkraft. Satsningen i vindkraft är till största del sprunget utifrån viljan att ta vårt miljö- och samhällsansvar. Ett delmål vilket vi nu nått är att vår egen elproduktion är större än koncernens totala energianvändning. 


Hocksjön vindpark

Hocksjöns vindpark ligger på gränsen mellan Sollefteå kommun i Västernorrland och Ragunda kommun i Jämtlands län. Parken togs i drift i början av 2023 och består av 23 vindkraftverk. Årlig produktion cirka 440 GWh vilket motsvarar el till cirka 88 000 hushåll. Vindparken ägs av Persson Invest (25%) och Jämtkraft (75%).


Mullbergs vindpark

Mullbergs vindpark ligger utanför Rätan i Bergs kommun. Parken togs i drift våren 2014 och består av 26 vindkraftverk. Årlig produktion cirka 240 GWh vilket motsvarar el till cirka 50 000 hushåll. Vindparken ägs av Persson Invest (50%) och Jämtkraft (50%).


Offerdalsvind

Offerdalsvind äger ett vindkraftverk på Råshön i Offerdal, inte långt från Almåsa. Kraftverket som har en effekt om 1,5 MW, togs i drift 2005. Årlig produktion cirka 4,3 GWh, vilket motsvarar el till ca 860 hushåll. Persson Invest har varit med som delägare sedan starten. Vi äger 700 andelar i Offerdalsvind vilket motsvarar ca 16 % av ägandet.


JP Vind

JP Vind

JP Vind ägs av Jämtkraft och Persson Invest. Bolaget arbetar med målsättning att erhålla tillstånd, bygga, driftsätta och producera förnybar energi från vinden.

Jimmy Anjevall, affärsområdeschef förnybar energi

Jimmy Anjevall

Affärsområdesansvarig förnybar energi

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB