Vind

Persson Invest äger och utvecklar vindkraft. Satsningen i vindkraft är till största del sprunget utifrån viljan att ta vårt miljö- och samhällsansvar. Ett delmål vilket vi nu nått är att vår egen produktion är större än koncernens totala energianvändning. 


JP Vind

JP Vind

JP Vind ägs av Jämtkraft och Persson Invest. Vi projekterar vindkraftsparker. Pågående projekt är Moskogen med cirka 40 vindkraftverk.

Mullbergs vindpark

Mullbergs vindpark är 26 vindkraftverk söder om Rätan i Jämtland. Hela parken producerar 240 GWh årligen, vilket motsvarar el till 90 000 elbilar eller 50 000 hushåll. Vindparken ägs till hälften av Persson Invest och till hälften av det kommunala kraftbolaget Jämtkraft.

 

Hocksjön vindpark

I Hocksjön pågår en investering där vi just nu bygger 23 vindkraftsverk. Investeringsbudget på 1 600 MSEK. Årsproduktionen är beräknad till 430 GWh.  Byggnationen påbörjades under 2020 och kommer slutföras under 2022. Projektet ägs av Persson Invest (25%) och Jämtkraft (75%) 

 

Offerdalsvind

Persson Invest äger 700 andelar i Offeradalsvind vilket motsvarar ca 16% av ägandet. Persson Invest har varit med som delägare sedan starten och verket har varit i drift sedan 2005.

Vind
Gabriel Duveskog, VD JP Vind

Gabriel Duveskog

VD JP Vind

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB