Fastigheter

Persson Invest bedriver verksamheter med Persson Invest såväl i egen regi som genom stora engagemang i delägda bolag. 


Persson Invest Fastigheter

Persson Invest Fastigheter

Persson Invest Fastigheter förvaltar och utvecklar kontors- och affärslokaler. Stom­men består av de fastigheter som rymmer våra fordonsrörelser. Våra externa hyres­gäster finns huvudsakligen i Östersund. 


NHP Sverige AB

NHP Sverige AB

Bolaget utvecklar fastigheter i Stenungsund. Hälftenägt tillsammans med Relog AS via NHP Eiendom AS.


Övriga innehav


Diös

Diös Fastigheter

Diös är ett börsnoterat bolag med huvudkontor i Östersund som förvaltar cirka 350 fastigheter norr om Dalälven. Persson Invests ägarandel är 15,4%. 


Relog AS

Fastighetsbolaget med huvudkontor i Trondheim utvecklar och förvaltar ett tjugotal olika köpcentra över hela Norge. Persson Invests ägarandel är 9%.

Fastigheter
Sofie Blom Bergström, VD Fastigheter

Sofie Blom Bergström

VD Persson Invest Fastigheter

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB