Styrelse

Bob Persson, ordförande i styrelsen och delägare (1977); Björn Rentzhog, koncernchef, i styrelsen sedan 2011; Emma Warg, skribent och delägare (2005); Jenny Rosberg, VD/ägare Ropa Management, extern ledamot (2017); Tomas Kåberger, Professor Chalmers, extern ledamot (2020); Torstein Sandven, helikopterpilot (2018); Katarina Levin, extern ledamot (2023); Ronny Bergsköld, Wist Last & Buss, arbetstagarrepresentant för Metall (2011) samt  suppleant Anna Isaksson, Valbo trä, arbetstagarrepresentant för Unionen.

Bob Persson, Styrelseordförande

Bob Persson

Styrelseordförande

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB