Valbo Trä växer! 

Valbo Trä köper Setras verksamhet i Skutskär.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB