Årsredovisning 2018

Med en stark servicemarknad för tunga fordon och hög efterfrågan på trävaror noterade Persson Invest ett rekordresultat för året. Vårt nya affärsområde förnybar energi gav mer än förväntat.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB