Elektrisk milstolpe för Wist och Lundstams Återvinning

Efter tätt samarbete med både kunden och Volvo, är Wist Last & Buss premiärförsäljning av en eldriven lastbil ett faktum. I sommar levereras en Volvo FE Electric till återvinningsföretaget Lundstams i Östersund. Det blir då även den första eldrivna lastbilen som rullar regelbundet norr om Dalälven.


Lundstams Återvinning i Östersund är ett anrikt familjeföretag som erbjuder fullständiga lösningar för avfallshantering. Företaget har under de senaste åren arbetat med att ta fram en strategi för alternativa drivmedel och i affärsplanen finns målet att vara fossilfria till 2030. Det var också anledningen till att man kontaktade Wist Last & Buss.

– Lundstams är en kund som vi har en lång och god relation med, och nu bad de oss att titta på elektriska alternativ till deras sopbilar. Det blev starten på ett intensivt teamarbete, både internt och tillsammans med kunden. Volvo och deras produktchef Robert Celec var också tidigt engagerade i samarbetet, säger Kalle Rudfjäll, lastbilssäljare på Wist Last & Buss.
Batteriaspekten var naturligtvis en bärande faktor. I de simuleringar och analyser som gjordes, var man tvungen att väga in sopkomprimatorns elförsörjning.


Kalle Rudfjäll

Kalle Rudfjäll, lastbilssäljare,
Wist Last & Buss

– Det är naturligtvis enklare att göra en ruttsimulering på en vanlig distributionsbil. Men här handlade det inte bara om hur långt fordonet kan gå, utan det finns även en komprimator som är i gång konstant under arbetsdagen. Därför blev lösningen på den här lastbilen, en Volvo FE, att använda fyra batterier. Då kan Lundstams köra den hela dagen utan att behöva ladda, säger Kalle Rudfjäll.


Ett hållbart avstamp  

Fredrik Hedström, transportchef på Lundstams, är mycket nöjd med slutresultatet och ser nu fram emot att ta fordonet i drift.

– Vi utvärderade flera alternativ längs vägen. Anledningen till att vi fastnade för Wist var deras starka engagemang och att vi fick tydliga specifikationer på allt från hjulbaser och tillval, till batterikapacitet och räckvidd. Det ska bli väldigt intressant att lära känna det här fordonet.

Den Volvo FE med komprimatorpåbyggnation som Lundstams har beställt kommer att rulla på en rutt som mäter cirka 10 mil. Totalt har företaget drygt 50 tunga lastbilar, varav 15 är just komprimatorbilar.

– Det här är ett stort steg för vår utveckling inom hållbarhet. När vi nu får mer kunskap om den här fordonstypen, har vi förhoppningar om att kunna byta ut fler fordon och ersätta dem med eldrivna alternativ i framtiden, säger Fredrik Hedström.

Östersunds Lastbilsservice

Fredrik Hedström, transportchef, Lundstams Återvinning


Joakim Hansson, regionchef Mitt, Wist Last & Buss

Joakim Hansson, regionchef Mitt på Wist Last & Buss, konstaterar att affären är av stor betydelse, inte minst i det geografiska perspektivet.

– Det här är naturligtvis en strategiskt viktig affär för oss som jag tror kan sätta avtryck i regionen. För en tid sen trodde nog ingen att vi skulle sälja en ellastbil, i synnerhet inte norr om Dalälven. Men det senaste året har intresset för eldrift ökat markant och många kunder har likt Lundstams börja titta mer intensivt på hållbara lösningar.

För att stå redo för liknande samarbeten har Wist Last & Buss också framtidssäkrat verksamheten i Östersund, både vad det gäller lokaler och kompetens.

– Verkstaden är omgjord för att kunna ta emot nästa generations lastbilar. Samma sak gäller för våra mekaniker som har genomfört utbildningar för att ha rätt kompetens inom eldrift.

Lastbilar
Mats Karlsson Ek, VD Wist Last & Buss AB

Mats Karlsson Ek

VD Wist Last & Buss AB

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB