Visselblåsning


Visselblåsarfunktionen vänder sig till såväl koncernens medarbetare som till andra personer som gör iakttagelser som kan innefatta korruption eller andra allvarliga oegentligheter. Syftet med funktionen är att underlätta anmälan av missförhållanden och skydda den som anmäler. 

Vad kan man anmäla? 

För att den som rapporterar ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det som rapporteras. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Personen som rapporterar ska även anta att det som larmas om är sant och relaterar till verksamheten. 

Med missförhållanden menas alla typer av försummelser eller oegentligheter, oavsett om de beror på medvetet agerande eller oaktsamhet. Även olika typer av försummelser eller oegentligheter som ännu inte har inträffat men som högst sannolikt kommer att inträffa kan vara ett missförhållande. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående. 

Vem kan rapportera? 

Detta skydd omfattar inte bara våra medarbetare utan även en rad andra kategorier som kommer i kontakt med vår organisation som till exempel arbetssökande, praktikanter eller konsulter och annan inhyrd personal och även de kan rapportera. 

Att rapportera 

Rapportering sker antingen skriftligt till vår mailadress: visselblasare@perssoninvest.sesom i sin tur skapar ett ärende med automatiskt svar till den som rapporterar. Mail till denna adress blir avidentifierade så mottagaren kan inte se avsändarens mailadress. Den som rapporterar kan dock välja att lämna namn och kontaktuppgifter vilket kan underlätta vid eventuella följdfrågor.  

Ärendet som skapas går till vår HR-avdelning som avgör hur hantering ska ske. En bekräftelse på mottagande kommer att skickas inom 7 dagar. 

Det går också bra att ringa in visselblåsarlarm. Då kontaktar man vår HR-avdelning via något av nedanstående telefonnummer.

Lasbil
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB