•  

    Administration och ekonomi med service och kvalitet

    Ekonomipartners erbjuder administrativ verksamhet – redovisning, löne-, kreditadministration, datadrift och växel – med hög servicenivå och hög kvalitet.

  •  

    Redovisning, bokslut, administration och IT-tjänster

    Effektiv och enhetlig hantering av adminstrativa ekonomitjänster för externa företag och Persson Invests egna bolag. 

Följ oss på
LinkedIn

Administration och ekonomi­tjänster

Redovisning och bokslut, löneadministration, kreditadministration, leverantörsfakturor, IT-tjänster och växeltelefoni.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB