•  

  Administration och ekonomi med service och kvalitet­

  Ekonomipartner bedriver verksamhet inom redovisning, löne- och kreditadministration, datadrift och växel

 •  

  Redovisning, bokslut, administration och IT-tjänster

  Effektiv och enhetlig hantering av adminstrativa ekonomitjänster för externa företag och Persson Invests egna bolag. 

 •  

  Robotisering

  För knappt en vecka sedan gick vi live med en robot.

Följ oss på
LinkedIn

Om Ekonomipartner

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB