•  

    Administration och ekonomi med service och kvalitet­

    Ekonomipartner bedriver verksamhet inom redovisning, löne- och kreditadministration, datadrift och växel

  •  

    Redovisning, bokslut, administration och IT-tjänster

    Effektiv och enhetlig hantering av adminstrativa ekonomitjänster för externa företag och Persson Invests egna bolag. 

Sociala medier

Om Ekonomipartner

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB