Tjänster

Ekonomipartners affärsidé är att bedriva administrativ verksamhet – redovisning, löne-, kreditadministration, datadrift och växel – med hög servicenivå och hög kvalitet. Utöver verksamheten för bolagen inom koncernen har vi även externa kunder framförallt inom löneadministration.

Redovisning och bokslut

Ekonomipartner sammanställer all redovisning i fordonsbolagen och upprättar bokslut tio gånger per år. Detta görs för Bilbolaget Nord AB, Wist Last & Buss AB, Intakt AB och Persson Invest Ekonomipartner AB.

Våra rutiner och arbetssätt är likartade oberoende av bolag och arbetet planeras i en tidplan som upprättas varje år i teamen. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och controllers som finns i varje systerbolag.

Avdelning Personal

Inom avdelning personal arbetar vi med löneadministration och HR-frågor. Funktionen har en central roll inom utveckling av personaladministrativa rutiner och stöttning av verksamhetens chefer. Utöver detta betalas det ut lön till ca 1800 personer per månad till personal i koncernens svenska bolag, delägda bolag samt externa kunder. Lönetidredovisning och reseräkningar hanteras elektroniskt. 

Kreditadministration

Svenska fordonssidan säljer lastbilar, bussar, transportbilar och personbilar.  Dessa volymer resulterar i de flesta fall i lån, leasing eller en fordran på kunden. Vi arbetar idag med fordonsfinansieringar och att bevaka kundfordringar samt medverka till bra upplägg för varje slutkund. Vi har stort samarbete med Volvofinans, våra externa kunder och våra verksamheter.

Leverantörsfakturor

Vi arbetar i ett elektroniskt leverantörsfakturasystem. Drygt 130 000 externa leverantörsfakturor passerar genom systemet per år. Flödet är uppbyggt så att fakturorna i så hög utsträckning som möjligt adresseras direkt till sakgranskare med rätt kontering. Utöver detta sköter vi vidarefaktureringar, kassaredovisningar och kontoavstämningar.

IT

IT avdelningen arbetar med koncernens samtliga bolag med totalt 1400 datoranvändare i en gemensam IT-plattform tillsammans med personal i Norge. Arbetsuppgifterna består av att stötta verksamheterna via support i ärendehanteringssystem och drift av egna servrar och system. För att standardisera vår utrustning är IT-funktionen även inköpssamordnare av datorer och liknande produkter. Utöver detta så arbetar vi med utveckling av befintliga och nya system samt digitalisering och automatisering tillsammans med våra verksamheter.

Vår nätverksmiljö består av WAN som tjänst från Telia Datanet och LAN på drygt 20 orter med egen drift. Vår servermiljö är i stort virtualiserad och Microsoftbaserad. Vi har en mängd olika centrala system och en central helpdesk mot Volvohandelns Utveckling som driftar Tacdis - personbilssidans affärssystem och ett flertal andra system. 

Vi har ett centralt AD med system för utrullning av programvaror, fjärrstyrning och central backup för data på våra egna servrar. Vi har videoanläggningar på alla orter i koncernen. 

Växel/Kundtjänst

I vår centralväxel som finns lokaliserad till Östersund arbetar våra kundtjänstmedarbetare. Arbetsuppgifterna består av att arbeta med kreditfrågor till kunder och medarbetare och även ta hand om de samtal som inte besvaras av verksamheten. Vid behov lämnas meddelanden via mail, sms och personlig kontakt.

Vi ringer med mobil telefoni som är kopplad till växeln. Vi har ett hänvisnings- och statistikverktyg som gör det lätt att ta ut rapporter för uppföljning av svarsfrekvenser och annat som vi och kunderna är intresserade av.

Vi servar främst de svenska bolagen inom koncernen men har även några externa kunder. Antalet telefonanknytningar uppgår till ca 900. Det ringer in ca 200-300 samtal per dag till växeln.

Våra tjänster
Ann-Sofie Jonsson, VD Ekonomipartner

Ann-Sofie Jonsson

VD Ekonomipartner

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB