Tjänster

Ekonomipartners affärsidé är att bedriva administrativ verksamhet – redovisning, löne-, kreditadministration, datadrift och växel – med hög servicenivå och hög kvalitet. Utöver verksamheten för bolagen inom koncernen har vi även externa kunder vilket är ett område vi ser växer.

Redovisning och bokslut

Ekonomipartner sammanställer all redovisning i fordonsbolagen och upprättar bokslut tio gånger per år. Detta görs för Bilbolaget Nord AB, Wist Last & Buss AB och Persson Invest Ekonomipartner AB.

Våra rutiner och arbetssätt är likartade oberoende av bolag och arbetet planeras i en tidplan som upprättas varje år i teamen. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och controllers som finns i varje systerbolag.

Löneadministration

Vi har ett helintegrerat lönesystem där tidredovisning och reseräkningar hanteras elektroniskt. Sammanlagt betalas det ut lön till ca 1500 personer per månad till personal i koncernens svenska bolag, delägda bolag samt externa kunder. Utöver detta sköter lönefunktionen utveckling av våra personaladministrativa rutiner inom koncernen.

Kreditadministration

Svenska fordonssidan säljer lastbilar, bussar, transportbilar och personbilar.  Dessa volymer resulterar i de flesta fall i lån, leasing eller en fordran på kunden. Vi arbetar idag med fordonsfinansieringar och att bevaka kundfordringar samt medverka till bra upplägg för varje slutkund. Vi har stort samarbete med Volvofinans.

Leverantörsfakturor

Vi arbetar i ett elektroniskt leverantörsfakturasystem. Drygt 100 000 leverantörsfakturor passerar genom systemet per år. Flödet är uppbyggt så att fakturorna i så hög utsträckning som möjligt adresseras direkt till sakgranskare med rätt kontering. Utöver detta sköter vi vidarefaktureringar, kassaredovisningar och kontoavstämningar.

IT

Vår nätverksmiljö består av WAN som tjänst från Telia Datanet och LAN på drygt 20 orter med egen drift. Vår servermiljö är i stort virtualiserad och Microsoftbaserad. Vi har en mängd olika centrala system och en central helpdesk mot Volvohandelns Utveckling som driftar Tacdis - personbilssidans affärssystem och ett flertal andra system.

Vi har ett centralt AD med system för utrullning av programvaror, fjärrstyrning och central backup för data på våra egna servrar. Vi har videoanläggningar på alla större orter i koncernen. Vår IT-funktion ansvarar fn för drift av ca 650 pc samt drygt 40 servrar. För att standardisera vår utrustning är IT-funktionen inköpssamordnare av datorer och liknande produkter.

Växel

Vår centralväxel är lokaliserad till Östersund. Vi ringer med mobil telefoni som är kopplad till växeln. Vi har ett hänvisnings- och statistikverktyg som gör det lätt att ta ut rapporter för uppföljning av svarsfrekvenser och annat som vi och kunderna är intresserade av.

Vi servar främst de svenska bolagen inom koncernen men har även några externa kunder. Antalet telefonanknytningar uppgår till drygt 900. Det ringer in ca 500 samtal per dag till växeln.

Växelns personal tar personligen emot samtal vid uteblivet svar och kan vid behov lämna meddelanden både via mail, sms och personlig kontakt.

Våra tjänster
Ann-Sofie Jonsson, vd Ekonomipartner

Ann-Sofie Jonsson

VD Ekonomipartner

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB