Ekonomipartner

Persson Invest Ekonomipartner AB startade 1999 och administrerar i huvudsak de svenska fordonsföretagen i koncernen AB Persson Invest. Arbetet består av löpande redovisning, upprättande av månads och årsbokslut och kreditadministration. Ekonomipartner ansvarar även för IT-frågor, centralväxel och lönefunktion för koncernens svenska bolag och har även externa kunder inom löneadministration.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB