Om Ekonomipartner

Då Persson Invest-koncernen idag består av flera bolag bildades Ekonomipartner i syfte att nå en effektiv och enhetlig hantering av de adminstrativa ekonomitjänsterna. Verksamheten har utvecklats så pass väl att dessa tjänster även erbjuds och utförs till externa kunder.

Affärsidé

Ekonomipartners affärsidé är att bedriva administrativ verksamhet – redovisning, löne-, kreditadministration, datadrift och växel – med hög servicenivå och hög kvalitet så effektivt som möjligt.

Kunder

Vi arbetar framförallt med våra interna bolag inom Persson Invest från Norrbotten i norr till Mälardalen i söder. Vi har även externa kunder inom löneadministration och växel.

Ekonomipartners omsättning uppgår till ca 30 Mkr.

Personal

Antalet anställda uppgår till 30 personer. Dessa är stationerade i Östersund.

Organisation

Organisationen är uppbyggd utifrån funktionsteam. Teamen arbetar självständigt med fokus på utveckling och kommunikation.

En gemensam handlingsplan upprättas varje år över de aktiviteter vi bedömer värdefulla för verksamheterna. En lednings/utvecklingsgrupp är sammansatt av teamledare och funktionsansvariga.

Ett viktigt mål för oss är att vi ska vara kompetenta, flexibla och att det ska finnas goda utvecklingsmöjligheter. Ytterligare ett viktigt mål är att vi ska ha en bra arbetsmiljö och trivas på arbetet!

Persson Invest
Ann-Sofie Jonsson, VD Ekonomipartner

Ann-Sofie Jonsson

VD Ekonomipartner

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB