Fastigheter inom Persson Invest

Persson Invest Fastigheter förvaltar de fastigheter som ägs av bolag inom koncernen Persson Invest.

Östersund

Östersund PI Fastigheter AB, Östersund Odenskogsvägen PI Fastigheter AB, Östersund Långtradaren 5 AB och Östersund Släpvagnen 10 AB äger fastigheter för extern uthyrning i Östersund.

Övriga Sverige

Svenska PI Fastigheter AB, Umeå PI Fastigheter AB, Skellefteå PI Fastigheter AB, Kiruna PI Fastigheter AB, Gällivare PI Fastigheter AB, Uppsala PI Fastigheter AB och Västerås PI Fastigheter AB äger bilverksamhetens rörelsefastigheter i Sverige.

Sofie Blom Bergström, VD Fastigheter

Sofie Blom Bergström

VD Persson Invest Fastigheter

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB