För hyresgäster

Här finns information för våra hyresgäster. Mer information finns även under respektive fastighet.

Journummer Östersund

Hummern

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd erfordras för parkering mer än två timmar.

Lunchställen i kvarteren

Bryggeriet

Konferensrum, bastu, träningslokal

Hyresgäster får disponera konferensrum samt bastu och träningslokal. Bokning sker på kalendrar vid respektive lokal.

Omnibussen

Lunchställen i kvarteret

Sofie Blom Bergström, VD Fastigheter

Sofie Blom Bergström

VD Persson Invest Fastigheter

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB