Historik

Småbodarna startade sin verksamhet 1988 i samband med koncernens försäljning av bryggerirörelsen till Falcon.

De fastigheter som blev kvar inom koncernen var fd bryggerifastigheterna i Östersund, Luleå, Umeå och Gävle vilka blev början till koncernens fastighetsförvaltning.

Fastigheterna i Umeå, Luleå och Gävle har sedan avyttrats och verksamheten har koncentrerats till i huvudsak Östersund.

Sofie Blom Bergström, VD Fastigheter

Sofie Blom Bergström

VD Persson Invest Fastigheter

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB