Medarbetare

Välkommen att kontakta oss på Persson Invest Fastigheter.

Peter Andersson

Fastighetsförvaltare

peter.andersson@perssoninvest.se

Anders Persson

Teknisk förvaltare

anders.persson@perssoninvest.se

Sven-Ingvar Svensson

Teknisk förvaltare

sven-ingvar.svensson@perssoninvest.se

Tomas Österberg

Fastighetsskötare

tomas.osterberg@perssoninvest.se

Ann-Charlott Råsmyhr

Fastighetsadministratör

ann-charlott.rasmyhr@perssoninvest.se

Fiske
 
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB