Information om kameraövervakningen i parkeringsgaraget

 

Varför använder vi kameraövervakning?

Östersund Släpvagnen 10 AB använder kameraövervakning med syftet att förbygga och försvåra brott samt att skydda företagets egendom från brott och olyckor.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

- Övervakning och inspelning av video inom parkeringsgaraget 

Syftet med detta är att förebygga brottslig aktivitet som skadegörelse i vår fastighet. Kameraövervakningen utgör ett stöd vid utredning av brott.

Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

- Lagring av specifika inspelningar och händelser

Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

- Kategorier av personuppgifter

Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Östersund Släpvagnen 10 AB säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Östersund Släpvagnen 10 AB anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av system för kameraövervakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitats för av Östersund Släpvagnen 10 AB och enbart på de villkor som Östersund Släpvagnen 10 AB anger.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Östersund Släpvagnen 10 AB:s kamera övervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på AB Persson Invest. 

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas i 14 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

Kontaktuppgifter, gällande kameraövervakning, till oss hittar ni i vår integritetspolicy

 

Sofie Blom Bergström, VD Fastigheter

Sofie Blom Bergström

VD Persson Invest Fastigheter

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB